Autentificare


 
Cos
Produs Perioada
Nici un produs selectat
 

CERTIFICATE SSL

Certificate SSL

Ce este un certificat SSL? Este un certificat pentru interfata Web ce permite utilizatorilor sa realizeze tranzactii securizate pe 128 biti. Certificatele SSL comandate prin ssl-certificat.ro sunt compatibile cu browserele Microsoft Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome, Netscape/AOL si de asemenea compatibil cu 98% din alte browsere existente.

Utilizarea certificatelor SSL are scopul de asigura securitatea comunicatiei si identificarea participantilor in procesul de comunicatie.
Securizarea comunicatiei: certificatul SSL este folosit pentru criptarea traficului de date pe conexiunea dintre utilizator (browser) si server astfel incat informatiile transferate sa nu poata fi decodate sau compromise.
Identificarea partilor in procesul de comunicatie: identificarea domeniului si/sau a organizatiei care opereaza un anumit domeniu astfel incat utilizatorul final care acceseaza resursa respectiva sa fie sigur ca aceasta este valida. In cadrul procesul de acces, browserul client verifica daca certificatul digital utilizat in procesul de criptare de catre server este semnat de o autoritate de certificare (CA) recunoscuta si daca certificatul digital se afla in perioada de valabilitate.

ssl-certificat.ro iti pune la dispozitie certificate ssl (certificate digitale) emise de GlobalSign, Verisign, Thawte, RapidSSL si Globe SSL, la cele mai atractive preturi. Procesul de comanda al certificatelor ssl este facil si rapid, beneficind de un script de generare CSR. Toate Certificatele SSL comandate prin shop-ul nostru sunt compatibile cu peste 99% din browsere.


Certificate Extended Validation (validare extinsa - EV)

Validarea extinsa reprezinta cea mai inalta forma de certificare existenta pe piata la aceasta data. Eliberarea certificatelor EV presupune un proces complex de validare a organizatiei, contribuind in acest fel la cresterea nivelului de incredere. Procesul de validare presupune verificarea de catre CA care emite certificatul cu validare extinsa a datelor detinatorului (companiei sau persoanei fizice) domeniului validat.
Certificatele SSL cu validare extinsa vor colora bara de adrese a browserului in verde, transmitandu-se in acest fel un nivel de incredere ridicat utilizatorilor finali. Aceste tip de certificate elimina aproape total posibilitatea fraudelor de tip phishing.


Certificate Organisation Validated (validare organizationala - OV)

Validarea organizatiei reprezinta o forma extinsa de certificare ce permite certificarea autenticitatii datelor posesorului domeniului internet. Validarea la nivel de organizatie presupune un proces complex de schimb de documente prin care se atesta existenta organizatiei respective si certificarea datelor de identificare ale acesteia precum si a altor date de contact. Certificatele SSL validate la nivel de organizatie (OV) ofera un nivel de incredere mai ridicat, prin faptul ca utilizatorul are acces la mai multe informatii (verificate) legate de organizatia careia ii apartine domeniul.Este recomandat siturilor de comert electronic. Utilizarea unui certificat SSL OV ofera garantii financiare mai mari decat in cazul folosirii certificatelor SSL simple(la nivel domeniu).


Certificate Domain Validated (validare domeniu - OV)

Validarea domeniului reprezinta o forma de baza de certificare digitala a unui domeniu internet. Prin procesul validarii la nivel de domeniu se verifica daca solicitantul certificatul SSL DV este in mod real proprietarul acelui domeniu. Utilizarea certificatelor SSL DV realizeaza un nivel de criptare foarte buna (1024 sau 2048 biti). Daca urmariti obtinerea unui nivel de incredere mai mare din partea utilizatorilor finali este recomandabil sa .


Certificate SSL SGC (server gated criptography - SGC)

Server Gated Criptography SGCreprezinta un mecanism complex de criptare digitala prin care informatia schimbata intre server-ul tau si clienti web mai vechi (capabili de criptare limitata pe 40 biti) este upgradata la criptare completa pe 128 sau 256 de biti. Prin utilizarea certificatelor digitaleSGC de tip SGC se obtine un nivel de incredere ridicat din partea clientilor finali.


Certificate SSL WILDCARD

Certificate SSL WILDCARD (Multiple subdomain) reprezinta un sistem de "impachetare" a subdomeniilor domeniului principal intr-un certificat unic, care permite criptarea SSL pentru care informatia schimbata intre server-ul tau si clientii web. Avantajele principale ale utilizarii unui certificat SSL wildcard sunt instalarea si configurarea facila si pretul mai mic fata de achizitionarea de certificate digitale multiple.


CERTIFICATE SSL Unified Communications

Certificate SSL Unified Communications (multi SAN :: Subject Alternative Names - Multiple domains) reprezinta un sistem de "impachetare" de domenii si sub-domenii intr-un certificat unic, care permite criptarea SSL pentru care informatia schimbata intre server-ul tau si clientii web. Avantajele principale ale utilizarii unui certificat SSL Unified Communications (multi SAN) sunt instalarea si configurarea facila si pretul mai mic fata de achizitionarea de certificate digitale multiple.


SSL Secure Socket Layer

Ce este un SSL TSL? Secure Sockets Layer (SSL), respectiv derivatul sau: Transport Layer Security (TLS), sunt protocoale criptografice standard care permit realizarea de comunicatii digitale securizate. Intre SSL 3.0 si TLS 1.0 exista anumite diferente de implementare, dar in general, la nivel macro, protocoalele aproximativ aceleasi. In mod uzual ele sunt cunoscute sub denumirea generica de SSL.

SSL (Secure Sockets Layer) este un acronim pentru protocolul web dezvoltat de catre Netscape pentru a permite comunicarea privata de documente pe suport TCP/IP (Internet) si http. Pentru a criptarea datelor, SSL utilizeaza un sistem criptografic cu doua chei: cheia publica("public key") si una privata ("private key"). Prin conventie, o conexiune SSL incepe cu "https:" si utilizeaza ca endpoint portul TCP 443.
Secure Sockets Layer asigura autentificarea endpoint-urilor si confidentialitatea comunicatiei prin Internet folosind criptografia. Implementarile web uzuale folosesc numai autentificarea la nivelul serverului (identitate certificata).
Autentificarea mutuala presupune, in schimb, existenta si a unui mecanism de distributie a cheilor publice (Public key PKI) catre clienti, realizand in acest mod autentificarea acestora. Protocolul SSL realizeaza, la nivelul comunicatiei client-server, securizarea evitand in acest fel falsificarea autentificarii prin metodele ca eavesdropping, tampering si message forgery.


CSR Certified Signing Request

Ce este un CSR? Certified Signing Request (CSR) reprezinta in "public key infrastructure" un mesaj expediat de un aplicant catre un "CERTIFICATE AUTORITY" in scopul eliberarii unui "CERTIFICAT DIGITAL". Formatul uzual este cel care respecta specificatile PKCS#10.

ssl-certificat.ro iti pune la dispozitie in procesul de comanda, un utilitar special pentru generarea CSR.

click pentru exemplu:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICvjCCAaYCAQAweTELMAkGA1UEBhMCUk8xEjAQBgNVBAcTCUJVQ1VSRVNUSTEN
MAsGA1UEChMEREVNTzEgMB4GA1UEAxMXZHVtbXkuc3NsLWNlcnRpZmljYXQucm8x
JTAjBgkqhkiG9w0BCQEWFmRlbW9Ac3NsLWNlcnRpZmljYXQucm8wggEiMA0GCSqG
SIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCbUr5ycdpaKApj+dWsBnPQqoViiNARyz90
BUGEtNCS3hjIuPqEXvr9loVw2OgDURvf/2TigMb/dH1HrhXvFkEZxWRA228n3urb
VI+3GBNf2t2FYklfBtLtTjwztQNjtaEJx4TOnzo6Q0WkGyFZI8HgG7DJNKcDXgtn
3+53g8DgGYUsYmRBKBG/1ncqBOAXE+uTWsIkQLMbkFvKK/Dy/kEUW2qd+r8ZmJiF
531bVRR+Yw1eEjlPTElY62AmUfrUdozMZpdyzLVZ0Lmfmb40WoXrNWP7SIVtFJH7
xKPrbSybD6LP/DPBGiTvnZaj3VKSsKG1QdRIS4+UBXbAoTAVo2mDAgMBAAGgADAN
BgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAadV3in5j9O4yzM7lhxhnc4mZ0ewU75cLSCTQHRxS
BcQgI5qz3xsIvbyZ58hrRQ07ee5/Hjv2tchAwjS0J6DCKtasANMO7UtVdCEduSwl
bcv4ccsc40XvE5zW6M6erIJiO9IrA+cYIzcNSaQThuIqHI/3nKM5ugokNZs4nT4H
ozxu7i73sJ54dp8Yz59e/aBHfeGj/IAddITQJwwhiAIHnRn5eQmzuCbZHaIeVWLr
aWUldvFfEEg6LpQz+juEeoDH+xfGax0N+ggY4sitF2hHcBahQZkMQFLSoLUS4fB/
zfyUNM71zYf9eXOBEY9NUj2SF3/CBQQvntdRcDE0Ye97IA==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Informatiile stocate in acest CSR sunt:

Subject: C=RO, L=BUCURESTI, O=DEMO, CN=dummy.ssl-certificat.ro/emailAddress=demo@ssl-certificat.ro
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (2048 bit)
Modulus (2048 bit):
00:9b:52:be:72:71:da:5a:28:0a:63:f9:d5:ac:06:
73:d0:aa:85:62:88:d0:11:cb:3f:74:05:41:84:b4:
d0:92:de:18:c8:b8:fa:84:5e:fa:fd:96:85:70:d8:
e8:03:51:1b:df:ff:64:e2:80:c6:ff:74:7d:47:ae:
15:ef:16:41:19:c5:64:40:db:6f:27:de:ea:db:54:
8f:b7:18:13:5f:da:dd:85:62:49:5f:06:d2:ed:4e:
3c:33:b5:03:63:b5:a1:09:c7:84:ce:9f:3a:3a:43:
45:a4:1b:21:59:23:c1:e0:1b:b0:c9:34:a7:03:5e:
0b:67:df:ee:77:83:c0:e0:19:85:2c:62:64:41:28:
11:bf:d6:77:2a:04:e0:17:13:eb:93:5a:c2:24:40:
b3:1b:90:5b:ca:2b:f0:f2:fe:41:14:5b:6a:9d:fa:
bf:19:98:98:85:e7:7d:5b:55:14:7e:63:0d:5e:12:
39:4f:4c:49:58:eb:60:26:51:fa:d4:76:8c:cc:66:
97:72:cc:b5:59:d0:b9:9f:99:be:34:5a:85:eb:35:
63:fb:48:85:6d:14:91:fb:c4:a3:eb:6d:2c:9b:0f:
a2:cf:fc:33:c1:1a:24:ef:9d:96:a3:dd:52:92:b0:
a1:b5:41:d4:48:4b:8f:94:05:76:c0:a1:30:15:a3:
69:83
Exponent: 65537 (0x10001)
Attributes:
a0:00
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
69:d5:77:8a:7e:63:f4:ee:32:cc:ce:e5:87:18:67:73:89:99:
d1:ec:14:ef:97:0b:48:24:d0:1d:1c:52:05:c4:20:23:9a:b3:
df:1b:08:bd:bc:99:e7:c8:6b:45:0d:3b:79:ee:7f:1e:3b:f6:
b5:c8:40:c2:34:b4:27:a0:c2:2a:d6:ac:00:d3:0e:ed:4b:55:
74:21:1d:b9:2c:25:6d:cb:f8:71:cb:1c:e3:45:ef:13:9c:d6:
e8:ce:9e:ac:82:62:3b:d2:2b:03:e7:18:23:37:0d:49:a4:13:
86:e2:2a:1c:8f:f7:9c:a3:39:ba:0a:24:35:9b:38:9d:3e:07:
a3:3c:6e:ee:2e:f7:b0:9e:78:76:9f:18:cf:9f:5e:fd:a0:47:
7d:e1:a3:fc:80:1d:74:84:d0:27:0c:21:88:02:07:9d:19:f9:
79:09:b3:b8:26:d9:1d:a2:1e:55:62:eb:69:65:25:76:f1:5f:
10:48:3a:2e:94:33:fa:3b:84:7a:80:c7:fb:17:c6:6b:1d:0d:
fa:08:18:e2:c8:ad:17:68:47:70:16:a1:41:99:0c:40:52:d2:
a0:b5:12:e1:f0:7f:cd:fc:94:34:ce:f5:cd:87:fd:79:73:81:
11:8f:4d:52:3d:92:17:7f:c2:05:04:2f:9e:d7:51:70:31:34:
61:ef:7b:20SSL SHOP

ssl-certificat.ro este un shop online detinut legal si operat de R&D Software Solutions srl, specializat in servicii de eliberare CERTIFICATE DIGITALE SSL, prin intermediul AUTORITATIILOR DE CERTIFICARE (CA) partenere.

Prin ssl-certificat.ro puteti comanda certificate digitale emise de GlobalSign, Verisign, RapidSSL, Thawte si Globe SSL, la cele mai atractive preturi. Toate Certificatele SSL comandate prin shop-ul nostru sunt compatibile cu peste 99% din browsere.

La noi, gasiti Certificate digitale de pana la 2048 biti, Certificate SSL la preturi atractive cat si Certificate SSL cu grad sporit de securizare, Certificate Extended Validation (EV), Certificate Wildcard (multi domain), Certificate SSL pentru semnatura electronica (documente, email sau cod) sau Certificate SGC.

vreau sa comand

vreau sa comand

Preturile afisate pe site in Euro, nu includ TVA si au carater informativ! In cursul procesului de comanda, preturile vor fi afisate in RON, cu valoare TVA defalcata si vor fi acceptate ca finale.

CERTIFICATE SSL SHOP este un portal online de eliberare certificate ssl operat de catre R&D Software Solutions srl, destinat pietei internet si IT din Romania. Te rugam citeste termeni si conditii de utilizare a portalui si politica de confidentialitate